Yoga voor kinderen

Yoga heeft ons instrumenten gegeven om met onszelf en anderen in harmonie te leven. Als kinderen deze instrumenten leren gebruiken en in hun eigen leven toepassen, dan zal de wereld er beter en vrediger door worden.
 
Kinderyoga is niet nieuw, maar staat wel steeds meer in de belangstelling.

We leven in een drukke tijd, waarin wij als volwassenen, maar zeker ook de kinderen, het steeds drukker hebben.

De bedoeling van kinderyoga is dat de kinderen zich op een speelse en vooral fijne en ontspannen manier liefdevol bezig houden met hun lichaam en geest. Een plek waar het niet nodig is om te presteren, maar waar ze wel, samen met andere kinderen, een rustpunt vinden in deze drukke dagen. Daarvoor is het wel heel belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.

Kinderyoga wordt anders aangeboden dan yoga voor volwassenen. Kinderen willen bewegen, houden van verandering en proberen graag van alles uit. Het is belangrijk om aan te sluiten bij hun leefwereld.

Wat voor invloed yoga op een kind kan hebben, verschilt van kind tot kind.

Voor jongere kinderen wordt yoga vooral spelenderwijs aangeboden, terwijl er bij de wat oudere kinderen ook een stukje bewustwording bij komt kijken.

De diepere gedachte achter de kinderyogales; het oefenen van yogahoudingen en het opladen en afvoeren van energie, zal het grootste deel van de jongere kinderen ontgaan, maar dat geeft niet.

Yoga is plezier voor elk kind. Je hoeft geen problemen te hebben om met yoga bezig te zijn. Yoga kan wel een gunstig effect hebben bij kinderen die om de één of andere reden in hun functioneren belemmerd worden, zoals kinderen die problemen hebben met hun gedrag, concentratie, coördinatie, ademhaling, beweging/motoriek, slapen en angsten.

Kinderyoga geeft kinderen kracht en balans en is waardevol voor het verbeteren van de lichaamshouding, het zelfvertrouwen, de concentratie en het zelfbewustzijn. Een woord dat ook heel goed past bij kinderyoga is : VERTROUWEN,

We willen graag dat kinderen vertouwen hebben in zichzelf en in de ander.
 
Kinderyoga is voor mij ook ….. kinderen laten ervaren…

JA…. IK MAG ER ZIJN ZOALS IK BEN….