Wat is Yoga?

Yoga is ongeveer drieduizend jaar geleden in India ontwikkeld en een kleine honderd jaar geleden bij ons in het westen geïntroduceerd.

Het woord Yoga betekent ‘vereniging’, het één worden van lichaam en geest.

Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstonden in Nederland de eerste yogascholen, opleidingen en klassen.

In de afgelopen vijftig jaar heeft yoga zich verder ontwikkeld en zijn er veel verschillende vormen en varianten ontstaan, al dan niet aangepast aan de westerse mens.

 

Patanjali (500 v. Chr.) wordt gezien als de vader van de yoga.

Hij schreef in het Sanskriet, een oude Indiase taal, de yoga sutra’s (geschriften).

Hij creëerde ‘het wiel van yoga’, bekend als het achtvoudige pad.

Hierin staat beschreven hoe we volledige harmonie kunnen bereiken met ons zelf en de wereld om ons heen.

Door de eenvoud is het achtvoudige pad toegankelijk voor de beginnende en de gevorderde yogi; ook voor kinderen.

23222
 

Dit zijn de acht stappen van Patanjali:

1. Het in harmonie leren leven met anderen (yama). Hierbij horen 5 onthoudingen:

– Hierbij gaat het over het ontwikkelen van een geweldloze houding in je leven.

– Bij de tweede onthouding gaat het over de waarheid spreken en je ernaar gedragen.

– Eerlijkheid, bij de derde onthouding gaat het erom dat je niets mag nemen, wat niet van jou is.

– De vierde onthouding heeft te maken met gulzigheid en matigheid. Leer zelfcontrole en

matigheid te beoefenen.

– De laatste onthouding gaat over afstand nemen van hebzucht.

 

2. Zorgen dat lichaam, geest en ziel gezond en gelukkig blijven (niyama). Hierbij horen 5 voorschriften:

– Zuiverheid en reinheid, dit zorgt voor een gezond leven en een opgeruimd gevoel in je hoofd.

– Tevredenheid, d.w.z. dat je blij bent met wat je hebt.

– Zelfdiscipline is het derde voorschrift dat helpt bij het ontwikkelen van positieve gewoontes.

– Zelfonderzoek, jezelf bewust ervaren en beleven in relatie tot jezelf en anderen.

– Overgave, heeft te maken met toewijding aan het goddelijke en vertrouwen hebben in je

eigen kracht. Je bent goed zoals je bent.

 

3. Het beoefenen van fysieke houdingen om het lichaam sterk te maken (asana’s).

 

4. Juiste ademhaling voor energiebeheersing (pranayama). Adem is de sleutel van het leven.

 

5. Het verzamelen van de mentale krachten binnen onszelf(pratyahara). Aandacht naar binnen richten, voorbereiding op meditatie.

 

6. Onze volledige aandacht richten op een gegeven object (dharanam). Concentratie, eenpuntigheid.

 

7. Rusten in inspanningsloze meditatie (dhyana). Meditatie, een middel om tot dieper bewustzijn te komen, toegang tot innerlijke

kracht, verbinding met het hoogste zelf.

 

8. Eenwording met de eeuwigheid (samadhi). Volmaakte tevredenheid en evenwichtigheid, handelen vanuit verbondenheid met alles om

ons heen. Yoga is gebaseerd op de visie dat je verbonden bent met alles wat we nodig hebben op aarde. Het maakt daarbij niet uit of het nu om mensen, dieren, planten, aarde, lucht of water gaat.

 

Voor volwassenen en zeker voor kinderen is als eerste van groot belang om een stevige basis te creëren: stevig leren staan, goed geworteld, goed geaard zijn. Hoe dat het makkelijkste gaat? Door een veilige omgeving te scheppen. Veiligheid, weten dat er voor je gezorgd wordt, dat je mag zijn wie je bent en dat je gezien wordt, zijn van levensbelang. Struikelen, opgevangen worden en nog steviger gaan staan!

Yoga en natuurlijk ook yoga voor kinderen gaat over gezondheid, geluk en geborgenheid.

 

ZUIVER VAN HART TREKKEN WE, LEREND, DE WERELD DOOR

EN RAKEN IN DE BAN VAN ALLES OM ONS HEEN.

JE BENT STEEDS OP ZOEK,

MAAR HET ONTGAAT JE

DAT JE DAT WAT JE ZOEKT AL BENT.

-Rumi